Produkt Roku logo

Co to jest Produkt Roku?


Produkt Roku. Wybór Konsumentów to znany projekt marketingowy skierowany do producentów i dystrybutorów produktów z szeroko pojętej branży FMCG. 

Najważniejszym elementem projektu jest wielkie badanie opinii polskich konsumentów, jakie przeprowadzamy co roku z niezależnym instytutem badawczym.

Producenci, których produkty zwyciężą w badaniu otrzymują tytuł "Produkt Roku. Wybór Konsumentów" oraz prawo do posługiwania się logotypem we wszystkich kanałach komunikacji, w odniesieniu do zwycięskiego produktu bądź linii produktowej.

Do udziału w badaniu zgłosić może się każdy producent lub dystrybutor, który w okresie dwunastu miesięcy wprowadził na polski rynek nowy, oryginalny produkt bądź zmodyfikował ten już istniejący.
 

Ogłoszenie wyników

W lutym/marcu 2016 roku, w trakcie uroczystej Gali, poznamy werdykt polskich konsumentów. Zwycięzcy w swoich kategoriach otrzymają prawo używania czerwonego logotypu "Produkt Roku. Wybór Konsumentów - Innowacja 2016" przez okres 12 miesięcy.

Logo "Produkt Roku. Wybór Konsumentów"

Według badania znajomości marki Produkt Roku, przeprowadzonego przez TNS Polska pod koniec 2012 roku, prawie połowa Polaków (49%) przyznaje, że widziała w sklepach produkty oznaczone logo "Produkt Roku. Wybór Konsumentów", a logo to zachęca do zakupów 67% z tych osób.

 

Metodologia badania

„Produkt Roku. Wybór Konsumentów” to ogólnopolskie badanie  realizowane  na próbie ponad 5000 konsumentów. Próba w badaniu ważona jest w taki sposób aby uzyskać reprezentatywność dla populacji całego kraju w wieku 19 - 49.

Badanie odbywa się techniką CAWI (Computer Assisted Web-side Interview) – ankieta samowypełnialna online;

Pierwsza część ankiety dotyczy produktów FMCG, które pojawiły się na rynku w okresie ostatniego roku. Konsumenci dokonują oceny i wyboru najlepszych ich zdaniem produktów w poszczególnych kategoriach.
Druga część ankiety dotyczy stosunku Polaków do nowych produktów. W tej części ankiety respondenci pytani są m.in. o:

  • kategorie, w których zdaniem Polaków pojawia się najwięcej nowości
  • wrażliwość na innowacje
  • oczekiwania wobec nowych produktów
  • powody zakupu nowych produktów
 

Produkt Roku na świecie

Koncept Produkt Roku funkcjonuje od 27 lat według tej samej, sprawdzonej metody. Pierwsza edycja badania odbyła się we Francji. W chwili obecnej Produkt Roku obecny jest w 35 krajach na całym świecie. Produkty z logo "Produkt Roku. Wybór Konsumentów" będzie można znaleźć w krajach takich jak : Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, Izrael, Belgia, Holandia, Norwegia, Niemcy, Grecja, Brazylia, Luksemburg, Indie, USA, RPA, Rumunia, Japonia, Nowa Zelandia, Australia, Liban, Kanada, Finlandia, Szwecja, Dania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosja. W 2014 roku Produkt Roku jest obecny w krajach, w których mieszka 1,7 mld konsumentów i jednocześnie jest największą nagrodą konsumencką przyznawaną produktom.

 

Partnerzy

 

 

 

 

 

This website uses cookies (user id and user configuration, sessions, statistics, advertising services). In order to use the Service, consent to the placement of cookies on your computer or device is required.
(European Union Directive 2009/136/EC)  | find out more about cookies  | I agree to write cookies
English | polski