Produkt Roku logo

Kontakt

Produkt Roku Polska Sp. z o.o.

Janusz Feliks Prezes janusz.feliks(at)produktroku.pl
Agnieszka Borkowska Dyrektor
Marketingu i PR
agnieszka.borkowska(at)produktroku.pl
Marzena Kotowska Z-ca Dyrektora
Marketingu i PR
marzena.kotowska(at)produktroku.pl
Urszula Garbień Dyrektor Biura urszula.garbien(at)produktroku.pl
Karolina Artych Sekretariat produktroku(at)produktroku.pl

ul. Królowej Marysieńki 5B, 02-954 Warszawa
tel. (22) 671 31 31
fax (22) 671 71 01

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000222478,
NIP: 521-33-17-025, Kapitał Zakładowy: 50.000,00zł

This website uses cookies (user id and user configuration, sessions, statistics, advertising services). In order to use the Service, consent to the placement of cookies on your computer or device is required.
(European Union Directive 2009/136/EC)  | find out more about cookies  | I agree to write cookies
English | polski