Produkt Roku logo

Logo w użyciu

Producenci produktów uznanych przez konsumentów za najlepsze w swojej kategorii otrzymują prawo posługiwania się logotypem w komunikacji marketingowej.

Zobacz jak producenci wykorzystują logo Produkt Roku:

Outdoor

Prasa

Spoty TV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online

Wsparcie partnerów

In store

Publikacje prasowe w tytułach partnerskich

Promocja logo

This website uses cookies (user id and user configuration, sessions, statistics, advertising services). In order to use the Service, consent to the placement of cookies on your computer or device is required.
(European Union Directive 2009/136/EC)  | find out more about cookies  | I agree to write cookies
English | polski